Examenprogramma

Wat hier aangeboden wordt door de VJF moet beschouwd worden als de eindtermen voor het behalen van een graad.

Elke club kan dit nog aanvullen naar eigen goeddunken.